Eesti Konjunktuuriinstituut on läbi viinud uuringu “Eesti toidukaupade positsioon siseturul 2018. aastal” eesmärgiga välja selgitada Eesti toidukaupade positsioon siseturul, nii kauplustes pakutavate toodete sortimendi kui ka osakaaluna kaupluste käibes. Uuriti ka kodumaiste ja importkaupade hinnatasemete erinevust. Uuringu tulemusi võrreldi 2017 ja 2016. aastaga, mis võimaldab hinnata Eesti toodangu konkurentsipositsiooni muutumist.

Uuringu kolmandas osas selgitati välja kodumaiste mahetoidukaupade -ja jookide sortimendi laius ning müügikäive ja võrreldi mahetoidukaupade ja tavatoodete hindasid. Anname siinkohal ülevaate uuringu tulemustest mahetoidukaupade- ja jookide osas.

Kogusortiment laienes 2018. aastal võrdluses 2017. aastaga 247 toote ehk 17% võrra.

Kodumaiste mahetoodete sortimendis oli 2018. aasta vaatluse ajal 1695 toodet (2017.a 1448; tabel 3.1). Sortimendi hulka on loetud Ökosahvris vaatlusevälisel ajal müügil olnud hooajalised tooted (värsked marjad, puuja juurviljad ning neist valmistatud tooted). Sortiment laienes pea kõigis suuremates tootegruppides, vaid maiustuste tootegrupis jäi sortimendi arv samaks. Väiksemates alagruppides jäi sortiment samaks õlidel ja sortiment langes teravilja- ja jahutoodetel ning töödeldud puuviljadel, marjadel ja köögiviljadel.

Suurima osakaalu kogusortimendist moodustavad tera-, kaunvilja ja õlitooted (19%).

Kogu sortimendist moodustasid nii kartuli, köögivilja ja neist valmistatud toodete kui ka puuviljade, marjade ja neist toodete ning maitse-, ravimtaimede, teede tootegrupid võrdselt 14%. Piimatooted ja lihatooted moodustasid kogu sortimendist vastavalt 9% ja 8%. Ülejäänud toodete osakaal sortimendist jäi valdavalt 1- 6 protsendi vahele. Väikseim osakaal oli munadel, mis moodustasid kogusortimendist 0,6%.

Suurim sortimendi kasv oli muude toodete grupis, kuhu lisandus aastatagusega võrreldes 63 tootenimetust: puumahlatooted (puumahlajoogid lisanditega, siirupid), teeseenejoogid, kanepitooted. 50 tootenimetuse võrra kasvas valmistoitude ja magustoitude tootegrupi sortiment. Valdavalt lisandusid juurde taimsed valmistoidud veganitele, uusi magustoite lisandus vähem.

Kartuli ja köögivilja tootegrupp kasvas 39 toote võrra.

Peamiselt lisandusid rohelised salatid ja idud (ka segud), suurenes ka erinevate kartulikasvatajate ja -sortide arv. Lisaks on maheköögiviljade hulgas tooteid, mida tavatoodete hulgast leiab harva või üldse mitte – värvilised porgandid, peedid, nn beebijuurviljad, võrsed, idud.

Piimatoodete arv kasvas 28 toote võrra.

Enim kasvas jäätiste, kohupiimade, -kreemid Eesti toidukaupade positsioon siseturul 2018. a Eesti Konjunktuuriinstituut
10 lõplikus sortimendi suuruses kajastuks (maiustuste ja õlide sortiment lõppkokkuvõttes püsis samal tasemel, kuid sortimendis tootjad ja tooted vahetusid).

Igas vaatluses osalenud kaupluses – Selver, Rimi sh Talu Toidab ala, Stockmann, Ökosahver, Mahemarket, Biomarket – on kodumaiste mahetoodete valik muutunud mitmekesisemaks ja laiemaks.

Suurimat valikut mahetoidukaupu ja -jooke pakkus 2018. aastal Ökosahver, milles oli müügil 1021 kodumaist mahetoodet. Sortimendi osas järgnesid Rimi hüpermarket ja Talu Toidab ala kokku 520, Mahemarket 296, Biomarket 221 ja Selver 182 ning Stockmann 147 kodumaise mahetootega.

Apteekidest oli enim kodumaiseid maitse- ja ravimtaimi ning teesid müügil Euro Apteegis (37 tootenimetust), järgnesid Südameapteek, Benu ja Apotheka apteek vastavalt 28, 19 ja 17 tootenimetusega.

2018. aasta septembris läbi viidud kodumaiste mahe- ja tavatoodete hinnavõrdlusest lähtuvalt on mahetooted kauplustes müügil kõrgema hinnaga kui analoogsed tavatooted (tabel 3.2).

Erandiks on taimeteed ning liha ja lihatooted, kus mahetooted on sageli odavamad kui tavatooted või oluliselt väiksema hinnaerinevusega kui teised mahe- ja tavatooted. Kõige suurem oli mahe- ja tavatoote hinnaerinevus köögiviljal ning see on aastataguse ajaga võrreldes suurenenud. Mahepeet maksis 2018. aasta septembris pea 7 korda rohkem kui tavapeet, mahepeakapsas 5,3 ja lahtine maheporgand 4,4 ning mahekaalikas 4,2 korda rohkem kui vastav tavatoode.

2018. aastal võrreldes 2017. aastaga kallinesid mahetoodetest enim köögiviljad ja mesi (tabel 3.3).

Maheküüslauk kallines 2018. aastal 41%, mahekaalikas ja mahepeet 38%, pakitud ja lahtine porgand vastavalt 38% ja 37% ning mahekapsas 23%. Hinnad langesid aastavõrdluses enim tavatoodetel, mahetoodetest langes enim hind mahenõmm-liivateel (-11%), maherukkijahul (-9%), mahevaarikamoosil (-8%) ja lahtisel kartulil (-8%).

Kodumaiste mahetoidukaupade ja -jookide müügikäive oli 2017. aastal mahetootjate ja -käitlejate küsitluse tulemuste põhjal 10,5 miljonit eurot (koos otsemüügiga).

Eksperthinnangule tuginedes moodustab kodumaise mahetoodangu jaekäive kogu mahetoodangu jaekäibest ca 25%. Kogu mahetoidukaupade jaeturumaht on EKI arvutuste kohaselt vähemalt 41,8 miljonit.

Statistikaameti andmetel oli 2017. aasta toiduainete jaemüük spetsialiseerimata kauplustes ilma alkohoolsete jookide ja tubakata 1,5 miljardit eurot. Sellest kodumaiste mahetoodete osa oli EKI andmetel 0,7% (koos otsemüügiga).

Uuringu tellija Maaeluministeerium.
Projektgrupi koosseis: Vilja Vähi, Kelly Tänav, Viivika Savina, Ingrid Niklus, Mati Reiman, Marje Josing

Allikas Eesti Konjunktuuriinstituut https://www.ki.ee/