üleskutse

RMK maa-aladelt saab korjata ja toota mahesaadusi nüüd lihtsamalt. Mahe-Eesti algatus kutsub kõiki tänaseid ja tulevasi mahetootjaid üles registreerima oma selle aasta korjealasid äsjase mahetunnustusega RMK aladelt.

Mahekorjealad saab registreerida Põllumajandusametis koos taotlusega. Registreerimine on iga aastane kohustus, kus mahetootjad määratlevad piirkonnad ja nende suuruse, kust nad plaanivad sel aastal metsasaadusi korjata. Mahepõllumajandusliku tootmisega jätkajatel palutakse esitada vastav taotlus Põllumajandusametile 21. maiks. Alles alustavatel mahetootjatel, kes soovivad ühtlasi mahekorjega algust teha, on võimalik Põllumajandusametile esitada avaldus 10. aprilliks.

Mahekorjega tegelejate arv on olnud Eestis püsiv. 2015. aastal tegeles korjega 38 ettevõtet enam kui 93 tuhandel hektaril. Mahekorjeala on nüüdseks suurenenud, sest äsja kinnitas Põllumajandusamet RMK hallatavad metsad ja muud alad ametlikult potentsiaalseks mahekorjealaks. Tegemist on 1,29 miljoni hektari suuruse maa-alaga, mis on 28% ehk enam kui neljandik Eestimaa pindalast. RMK kinnitab, et nende metsad ja maad on keskkonnasõbralikult hoitud ja keemiliselt töötlemata.

Täpsemat infot mahekorjeala tunnustamise ja registreerimise kohta saab Põllumajandusameti maakondlikest keskustest või kodulehelt. Põllumajandusamet vastutab Maaeluministeeriumi haldusalas mahepõllumajanduse valdkonna, registrite ja järelevalve eest.