Aastaga on pooled ehk 1,1 miljonit ha Eesti metsad saanud Organic Estonia töö tulemusena mahetunnustuse ja koostöös ministeeriumitega oleme alustanud mahemetsa mõiste loomist.

Praegu kaardistame Saksamaa ekspordi ekspertidega Eesti võimalusi mahetoodangut edukalt välismaal turustada, et luua eeldused Eesti maapiirkondade kiiremaks arenguks ning töökohtade loomiseks. Maailma maheturg kasvab pöörase kiirusega ja Eestil on oht oma turuosast ilma jääda.

Kuna soovime Eestit maailmale tutvustada ka kui ühe puhtaima õhuga riiki, ehitame koostöös Hiiumaa turismi eestvedajatega saarele ainulaadse Värske õhu baari, mis meelitab Eestisse uusi maheturiste.

Tahame liikuda ka selles suunas, et Eesti teeks juba 2018. aastal esimesed kooli ja lasteaedade toitu puutuvad mahukamad maheotsused.

Enamus loetletud ettevõtmisi on sündinud vabatahtlike töö tulemusena. Oleme loonud eeldused riigi maheosakonna sünniks, mis ka Eestil tuleks luua teiste edukate riikide eeskujul. Kuniks riik otsustab, jätkama tööd vabatahtlikkuse alusel, et senised tegevused ei katkeks.

Anna meie vabatahtlikele hoogu:

MTÜ Organic Estonia
Swedbank EE442200 2210 6331 7755