teeme-koos-organic

Igaühele on oma kodu ja kodumaa eriline ning kallis. Mahe-Eesti projekt püüab kokku võtta meie meelelaadi, vormida ja vormistada seda sõnumiks, mida me ise hindame ja millest ka muu maailm aru saab.

Seda annab väljendada mitmeti: mahepindala ja paljude õnnelike maakodude omanike kaudu, läbi puhta keskkonnateadlikkuse kasvu ja rohkete mahepõllumeeste, aga ka läbi laste arvu, kes saavad koolides ja lasteaedades põllumeeste kasvatatud mahetoitu süüa. Mahe-Eesti kajastub samuti töökohtade hulgas, mille tulemusena valmivad ainulaadsed, väärtuslikud ning kvaliteetsed tooted ekspordiks. Mahe-Eesti ehk Organic Estonia idee on midagi eestimaalasele väga olemuslikku, mida ära tunda ja hoida. Unistus Mahe-Eestist on kindlasti olnud paljude mõtetes ja meeltes juba aastaid. Miks mitte viia see unistus ellu ühiselt!

Organic Estonia esimeseks eesmärgiks on näidata maailmale, et meie pindalast 51% on juba mahe. Meie metsaalad väärivad mahetunnustust lisaks täna olemasolevale on 170797 ha (2015) mahepõllumaale.

Oma igapäeva valikutega saame Eestimaa mahepindala kasvule ja puhtale keskkonnale samuti kaasa aidata. Lihtsaid soovitusi leiab igaüks, olgu selleks siis looduslike puhastusvahendite kasutamine kodus või üksnes orgaanilised väetised koduaias ja -põllumaal. Nii hoiame taimekaitsevahendid eemal oma toidust ning seeläbi oma organismist.

Mõttekaaslastel palume anda oma hääl toetuseks meie tegevusele ning osaleda Mahe-Eesti sündmustel.”

Krista Kulderknup
eestvedaja