Anna toetushääl

Siin saad avaldada toetust Mahe-Eesti kavandatud tegevustele ja oma hääle kaudu väljendada vajadust hoida Eestit mahekursil – puhta keskkonnana ja vabana inimesi ja loodust mürgitavatest kemikaalidest..

Kõigi siin veebilehel oma hääle andnud inimeste nimed ja e-posti aadressid salvestatakse Mahe-Eesti mitteavalikku andmebaasi ning laekunud andmeid ei kasutata mingil muul moel, kui väljendamaks avalikkusele ja Eesti riigis otsuseid tegevatele isikutele poolehoidjate hulka.