Organic Estonia on mahemajanduse ettevõtete katusorganisatsioon, meil on 41 liiget-ettevõtet, oleme tegutsenud juba neli ja pool aastat.

Sügis on käes, käed-jalad on kõigil taas tööd täis, palju põnevat on toimumas nii meil kui ka meie liikmetest ettevõtjatel. Kutsusime täna oma liikmed sügishooaja infoüritusele, räägime seni tehtust ja muidugi töösolevast ning uutest maheplaanidest koostöös ettevõtjatega.

Liikmete infoürituse avas Organic Estonia juhatuse liige Siim Kabrits, kes avas mehemajanduse tulevikutrende ja rõhutas, et mahedale ei ole tulevikus alternatiivi, mahemajandus on plahvatuslikult kasvamas kogu maailmas.

Palusime infoüritusele ka meie head koostööpartnerid Maaeluministeeriumist, Keskkonnaministeeriumist ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist. Samuti  esindajad Statistikaametist ja Konjunktuuriinstituudist.

Statistikaameti esindajad Evelin Puura ja Ege Kirs rääkisid mahemajanduse turust statistika võtmes tõdedes, et liiga palju Statistikaamet täna mahemajanduse näitajatega veel ei tegelest. Samas olid nad väga avatud ja koostöövalmid soovitades Organic Estonial endal välja pakkuda, millist statistikat oleks edaspidi vaja.

Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai tegi ülevaate Eesti mahemajanduse tervikprogrammi 2018-2021 hetkeseisust ja plaanidest. Teema tekitas maheetevõtjate hulgas elavat arutelu, asekantslerile eritati hulga küsimusi.

Asekantsler pidi tõdema, et mahemajandus on täna Eestis veel lapsekingades – maheettevõteid tuleb aina juurde, aga riigi SKT-s on see siiski kaduvväike protsent täna. Kahjuks ei ole ka riik täna oma õlga mahemajanduse edenemisele alla pannud nagu seda on näiteks Taani riik oma mahemajanduse eestvedajana.