Tähistame Eesti mahepõllud ja -korjealad MAHEALA sildiga ja näitame maailmale eeskuju!

Saaremaa sai esimese MAHEALA sildi, mis paigaldati Kalma külla Põlde Mahetalu OÜ mahepõllule 6. novembril. Talu kasvatab mahehernest, maherukist ja teisi mahekultuure.

MAHEALA sildi paigaldasid Põlde mahetalu põllule Saaremaa valla abivallavanem Jaan Leivategija, Organic Estonia MTÜ tegevjuht Krista Kulderknup ja mahetalu vanaperemees Ivo Salm.

„Saaremaa on üks Eesti kolmest suurima mahetootjate arvuga maakonnast, mistõttu on tänane MAHEALA  sildi paigaldamine saare mahepõllumajandusele märgilise tähtsusega,“ ütles MAHEALA siltide idee autor ja projekti eestvedaja Organic Estonia MTÜ tegevjuht Krista Kulderknup. „Loodan, et tänane annab veelgi mahedale mõtteviisile ja tegevusele hoogu juurde ning MAHEALA silte Saaremaa mahepõllud saavad silte edaspidi lisaks,“ lisas Krista.

„Organic Estonia üks eesmärkidest on väärtustada mahetootmist ja keskkonnahoidu jätkusuutlikuna ka tulevikku vaadates. Mahepõllumajandus on üks osa suurest tervikuvaatest – Mahe-Eesti kontseptsioonist, mis ei piirdu üksnes toidu või kosmeetikaga, vaid kätkeb endast mahedat ja rohelist mõtteviis oluliselt laiemalt. See kokku on tugev tervik ja elukaar – mahe elustiil. Mahepõllumajandus on maheda mõttelaadi üks alustaladest.“

Krista Kulderknup tõdes, et Saaremaa on väga kiiresti arenev maakond, mis oma mahepõllumajanduse edulooga on eeskujuks ka teistele Eesti maakondadele. Ühtlasi loodab Kulderknup, et Saaremaa esimene MAHEALA silt julgustab teisigi mahepõllumajandusettevõtteid selle vahva ideega liituma.

„Igasse Eesti maakonda on esimeses etapis plaanitud paigaldada 10 MAHEALA silti. Head maheda põllumajandusega tegelevad ettevõtjad, andke endast märku,“ kutsus Krista Kulderknup ettevõtjaid toetama Mahe-Eesti kontseptsiooni.

 

Saaremaa valla abivallavanem Jaan Leivategija sõnul on mahetootmine Saaremaa põllumeeste seas olnud läbi aastate kasvava populaarsusega: “Seega meil on hea meel, et esimene MAHEALA silt ka lõpuks Saaremaale jõudis.”

Põlde Mahetalu OÜ esindaja Hendrik Salm ütles MAHEALA sildi paigaldamisel, et silt aitab kaasa mahepõllumajanduse idee tutvustamisele ja teadvustamisele. „Täna on keeruline põllule peale vaadates aru saada, kas tegemist on mahepõllumaaga. Usun, et eristuv märgistus aitab teadvustada mahe-ideed ja seda, miks me seda teeme,“ selgitas Salm.

Saare maakonna kogupindalast 293 764,71 ha on mahepõllumaad 21 459 ha, mis on 7,3% kogu saare pindalast.

MAHEALA sildid paigaldatakse järk-järgult üle kogu Eesti, igasse maakonda jõuab vähemalt 10 MAHEALA silti, kinnitab Organic Estonia algatust tegevjuht Krista Kulderknup.