Mahe-Eesti tähendab majanduse hüppelist elavnemist, ekspordi kiiret kasvu, intensiivpõllumajanduse vahetumist orgaaniliste farmide vastu, permakultuuri kui mõtteviisi juurdumist, inimeste vaimse ja füüsilise tervise rahas mõõtmatut paranemist, vaid eelkõige usku. Mõistate, mitte religiooni, aga usku sellesse, et teistsugune maailm on võimalik. See on meie parim võimalus olla iseendile ja ülejäänud maailmale tõeliselt kasulik. Ja Eesti ökoriik on võimalik, vajalik ja vältimatu.

— Roy Strider

Roy Strider

Roy Strider
kirjanik, ökoriigi propageerija