Organic Estonia liikmetest maheettevõtete esindajad kohtusid 2. veebruaril arutamaks ühise tooteportfelliga välisturgudele sisenemise võimalusi. Arutelu fookuses oli maheettevõtete senise ekspordikogemuse jagamine ning võimaluste kaalumine riikide ja müügikettide osas, kus ühise tooteportfelliga ekspordiprojekti kampaania läbi viia.

Paljudel Organic Estonia liikmetel on kogemused toodete eksportimisel Euroopa riikidesse – Taani, Soome, Ühendkuningriiki, Saksamaale, Hollandi, Šveitsi, Monakosse, Lätti, Leetu, Poola, Tšehhi, Rootsi, Itaaliasse, Rumeeniasse, Prantsusmaale, Kreekasse ja Norrasse. Seega ettevõtted teavad, millist töömahtu eksporditurule sisenemine tähendab ja kuidas saaks Organic Estonia ekspordi ühisprojekt kaasa aidata. Uute eksporditurgudena näevad maheettevõtted Taanit, Skandinaavi riike, samuti Ühendkuningriiki ning Prantsusmaad.

Tänaseks ühendab Organic Estonia MTÜ enam kui 30 maheettevõtet, kellest paljud soovivad jõuda eksportturgudele. Organic Estonia maheettevõtete katusorganisatsioonina aitab oma liikmetest ettevõtete eesmärkidele kaasa jõu ja nõuga.

“Viimase kolme ja poole aastaga on Organic Estonia maheriigi ideest kasvanud välja kaks selget suunda: olla partneriks riigile mahemajanduse tervikprogrammi eestvedamisel ning suurendada maheettevõtete koostööd ja mahtusid siseriiklikult, et sealt edasi liikuda eksportturule,” selgitab Organic Estonia eestvedaja Krista Kulderknup. “Organic Estonia MTÜ, tegutsedes teist aastat maheettevõtete katusorganisatsioonina, on tegemas esimest pilootprojekt eksportturgudele jõudmiseks EAS-i toel.”

Organic Estonia koosseisus Krista Kulderknup, Mare Timian, Joel Kirsimaa, Siim Lassmann ja Helen Arusoo korraldasid liikmetele ekspordi pilootprojekti tutvustamise.


Projekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.