Organic Estonia meeskond on tänasest mahemajanduse programmi raames visiidil Rootsis. Põhjamaad on tugevad biomajanduse eestvedajad. Et Eesti keskkond ja taastuvad ressursid kestaksid ka meie tulevastele põlvedele, on Eesti omavalitsustel ja ettevõtetel põhjamaadelt veel hästi palju õppida.

Täna kohtus Organic Estonia juhtgrupp Põhjamaade Ministrite Nõukogu toel Nordregio esindusega. Organic Estonia Rootsi visiidil osalevad Maaeluministeeriumist Sigmar Suu, Keskkonnaministeeriumist Mart Raamat, Majandus – ja Kommunikatsiooniministeeriumist Sille Kraam, Cleantech Forest esindaja Kadri Kaarna. Organic Estoniat esindavad Krista Kulderknup, Joel Kirsimaa, Helen Arusoo ja Siim Lassmann.

Organic Estonia on Eesti mahemajanduse ettevõtete eestkõneleja ja meie mahemajanduse tervikprogrammi idee tõukub Eesti kui jätkusuutliku riigi visioonist.