Mahe-Eesti ehk Organic Estonia arenguidee ja riigi mahekäsitluse kontseptsioon EESTI – ARUKAS JA MAHEKULTUURNE RIIK esitati üheks kandidaadiks “Kultuuri Tegu 2017” auhinnale ning pääseti viie nominendi hulka. Kandidaate esitasid Koja liikmed, loomeliidud ning kultuurirahvas üle kogu Eesti. Kokku laekus 33 Tegu ning Koja eestseisus valis nende seast viis. Reedel, 3. novembril, kuulutatakse välja võitja Eesti Kultuuri Koja IV konverentsil “Kultuur ja keskkond” Rakveres.
Mahe-Eesti idee meeskonda on läbi kahe-aastase tegevuse haaratud ligi 60 vabatahtlikku, kes on nõu ja jõuga abiks olnud maheidee kasvatamisel. Loeme siinkohal üles meie senised suuremad saavutused: valmis Mahe-Eesti mahemajanduse tervikprogrammi kontseptsioon Organic Estonia meeskonna sulest; tervikprogramm jõudis valitsuse koalitsioonileppesse 2016. aasta novembris; 2017. aasta kevadel valmis koostöös Maaameti ja Põllumajandusametiga mahealade kaardikiht; koostööd on alustatud Eesti Nato ühinguga toidujulgeoleku ning elankkonna kaitse teemadel; laiemalt on kasutusele võetud termin „maheala“; riigi maheala pindala on tõusnud 30 protsendini.
Seni on ideesse panustanud nii ettevõtjad, mahetootjad, teadlased, professorid kui turundusspetsialistid, samuti riigiametnikud, toitlustajad ja tootjad, turismi edendajad ja visionäärid. Mahe-Eesti kasvab!
Mahe-Eesti idee on jätkuvalt avatud liikumine kõikidele huvilistele ja uutele teadmistele ning oskustele

Eesti Kultuuri Koja IV konverents “Kultuur ja keskkond” toimub 3.–4. novembril 2017 Rakveres.