Algas Aasta Keskkonnateo ja Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte rahvahääletus

Kuni 26. detsembrini saavad kõik huvilised kaasa rääkida Aasta Keskkonnateo ja Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte valimisel. Oma lemmiku poolt saab hääletada http://www.keskkonnatunnustused.ee kodulehel.

Keskkonnateo konkursil on traditsiooniliselt olnud esindatud kandidaadid, kes on silma paistnud oma keskkonnasõbraliku käitumise ja loodushoidvate projektidega. Nii on ka tänavusele konkursile esitatud mitmeid tänuväärseid ja põnevaid projekte, mille eesmärgiks on olnud kaasa aidata meie looduse kaitsmisele ning keskkonnateadlikkuse suurendamisele. Kandidaatide seas on esindatud nii lindude, kalade, veekogude, metsade, niitude kui ka üldisemalt keskkonna heaolu ning jätkusuutlikkuse eest seisnud ettevõtmisi.

Aasta Keskkonnateo kandidaate on sel aastal 9: MTÜ Kotkaklubi, MTÜ Väikese Väina Selts, Keskühistu Eramets, MTÜ Organic Estonia, ERR saatesari „Wend Weis“, Tartu Loodusmaja, Eesti Kalastajate Selts, kodanikuliikumine Eesti Metsa Abiks ja MTÜ Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi.

Organic Estonia keskkonnateo kandidaadiks on 2017. aasta kevadel OE liikumise vabatahtlike eestvedamisel valminud Euroopa esimene mahealade kaart. Kaart on heaks kommunikatsioonivahendiks propageerimaks Eesti looduse mahekuvandit. Tänu kaardile pole mahealad, mis Eesti pindalast moodustavad juba 30 protsenti, enam abstraktne teave, vaid visuaalselt selge pilt. Mahealade kaart tõstab terve Eesti keskkonna väärtust, mille tulemusena luuakse eeldused mahealade kasvuks Eestis. Mahealade kaart töötati välja Organic Estonia liikumise vabatahtlike eestvedamisel koostöös Maa-ameti, Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja Põllumajandusametiga.

Konkursi võitja kuulutatakse välja jaanuarikuu keskel toimuval üritusel. Aasta Keskkonnateo võitja saab preemiaks 5000 eurot, Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte üldvõitja saab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel 35 000 euro ulatuses toetada oma ettevõtte edasist keskkonnasõbralikkust. Projektide lühikirjeldustega saab tutvuda www.keskkonnatunnustused.ee kodulehel, kus toimub ka hääletamine.

Aasta Keskkonnateo kandidaatide poolt saab hääletada siin. Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte hääletus asub siin. Konkursi info on leitav ka sotsiaalmeedias www.facebook.com/keskkonnatunnustused