Tulekul on Organic Estonia konverents: “Taani visiidi kogemused. Eesti looduskosmeetika olukord, võimalused eksportturul”. Konverentsist on oodatud osa võtma mahetoidu ning looduskosmeetika ja- puhastusvahendite tootjad, töötlejad ja turustajad.
Eesmärk: mahemajanduse sektori ja kohaliku bioressursi kasutamise hoogustamine 100 miljoni euroni ekspordis aastaks 2022.

AEG: neljapäev 10.05 kell 10.00
Koht: Parki Inn Meriton, Jakobsoni saal hotelli 1. korrusel, aadressil Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4, Tallinn

9.30-10.00 Kogunemine.Tervislikud ampsud.
10.00-10.45 Sissejuhatus. Organic Estonia idee, võimalused ja suundumus.  Esindusorganisatsiooni tegevused läbi puhta riigi kuvandi ja mahe- ning loodustoodete ekspordivõimekuse kasvu – Krista Kulderknup, Organic Estonia
10.45-11.15 Taani visiidi kokkuvõte: maailma edukaima maheriigi kogemused  – Helen Arusoo, Organic Estonia
11.15-11.45 Taani Food Expo 2018. Taani toidusektori trendid ja Maheriigi kuvand ja Eesti mahetoidu võimalused eksportturul – Eva Maran, Organic Estonia
11.45-12.05  Keskkonnaameti ökomärgiste kampaania (Põhjamaade “luigemärk” ja EL-i “lilleke) järeluuring ja tagasiside  –  Mairi Talving agentuur La Ecwador,  Kaidi Kandla  – Inspired Analytics 
12.05-12.30  Digiturundus ja eksportturud  – Martin Paršin, FCR Media partner ja Google’i tootejuht
12.30-13.15 Lõuna
13.15-14.15 Kus asub Eesti maheala? Mida täna kasvatatakse ja korjatakse? Kus on suurimad mahealad, kes korjavad mida ja mis mahus? Mis on potentsiaal kosmeetika- ja puhastusvahendite sektorile? Millist bioressursi koguda? – Anu Nemvalts, Põllumajandusamet
14.15-14.35 Eesti esimene mahealade kaart. Kuidas kasutada kaarti? – Mariliis Aren, Maa-amet
14.35-15.00 Mis on 100% looduslik toode? Millised tooted saavad milliseid sertifikaate kasutada? Kes annab nõu ja kes kontrollib? – Natali Promet, Terviseameti Kemikaali- ja Tooteohutuse Büroo
15.00-15.15 Seljasirutuspaus
15.15-16.45 Avatud ruumi diskussioon. Mis on “looduslik” ja “mahe” tooraine ja kus paiknevad selle määratlemise kitsaskohad praktikas? Millist toorainet võiks kasutada mahe- ja looduskosmeetika sektor Eestis?
Arutelu juhivad Krista Kulderknup  – Organic Estonia ja Martti Kalvik – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
Paneelis osalevad: Karel Rüütli – Mulieres OÜ, Signe Kalk – Signe Seebid, Maris Millner – Chemi-Pharm, Heiki Kanne – Aesti, Märt Miljan – LUMI, Pille Lengi – TILK.
16.45-17.00 Paneeli kokkuvõte

 

Konverentsil osalemine on tasuta. Registreerimine on lõppenud.
Konverentsi korraldab Organic Estonia MTÜ “Teadmussiirde ja teavituse toetusprogramm” alusel. Toetab Euroopa Liit.

Parkimine:

Hotelli parklas, mida opereerib Citypark OÜ, on kohti kuni 140-le autole. Kohad on nii maja ees, maja taga kui ka maa-aluses garaažis. Tunnihind on 3,50 EUR, kuid erihind külalistele on 8 EUR/päev. Selleks tuleb hotelli vastuvõttu parkimise eest tasuda ning mainida, millisel üritusel osaletakse. Eelnevalt registreerida parkimise algus parkimiskellaga (15 min on tasuta). Mobiilne parkimine arvutab tunnihinna alusel. Korraldajate tiimile tasuta kohad, kuid selleks on meil vaja teada auto numbrit, et see registreerida.

Organic Estonia konverents - mai 2018