Euroopa maheturul teeks Eesti kuvandile head riigi GMO vabaks kuulutamine.

 

Maaeluministeerium on algatanud seaduse muutmise eelnõu, mille ühe ettepaneku kohaselt pole otstarbekas luua eraldi kuni 300 000 eurot maksvat GM põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogu, vaid kasutada vajadusel olemasolevat taimetervise registrit. “Eestis pole GM põllukultuure kasvavatud ja seepärast pole otstarbekas luua kallis register, milleks kehtiv seadus praegu kohustab,” kommenteerib Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna peaspetsialisti Merjan Savila seaduse muutumise vajadust.

Alates Euroopa Liiduga liitumisest pole Eestis kasvatatud ainsatki GM põllukultuuri ega selle vastu huvi tuntud. “GMO-de kasvatamist puudutavad seaduse sätted jõustusid aastal 2010. Kasvatajaid tõenäoliselt ei ole ka tulemas. Meil ei ole isegi põldkatsetega tegeletud,” kommenteerib Merjan Savila.
Organic Estoniale on need head uudised – geneetiliselt muundatud organisme mahepõllumajanduses kasutada ja kasvatada ei tohi. Seega võiks praeguse seisuga Eesti GMO vabaks alaks kuulutada.
Et kogu Euroopa Liidu tasandil valitseb jätkuvalt umbusk ja negatiivne suhtumine GM põllukultuuridesse, oleks Euroopa Liidu kasvavale maheturule mõeldes Eestil kasulik endast kui GMO vabast piirkonnast märku anda, sest see lisaks usutavust meie mahemaa kuvandile. Vaid poole aasta eest, 9. veebruar 2017 toetas Valitsus maaeluminister Tarmo Tamme ettepanekut käivitada Eestis mahemajanduse tervikprogramm, mis hõlmaks nii põllumajandust, metsandust, turismi- ja farmaatsiasektor ning mille õnnestumisel oleks suur roll mängida riigi imagol – puhtal mahemaa kuvandil. Euroopa turul oleks kindlaks müügiargumendiks suhtumine GMO-de kasvatamisse. “Saksamaal kasvatati aastate eest GM maisi, aga poes ei olnud sellest tehtud tooteid müügil, sest tarbijad ei ostnud,” toob Merjan Savila näite.

”Arvestades Eesti 27-aastast mahepõllumajanduse kogemust ja Eesti tänast riigi mahepindala kogusuurust, mis on ca 30% riigi pindalast, on oluline keskenduda Organic Estonia algatatud ja Valitsuse poolt juba heaks kiidetud mahemajanduse tervikprogrammi elluviimisele ning mitte keskenduda GM põllukultuuride kasvatamise reeglistikule. Eestist võiks saada GM põllukultuuride kasvatamisest vaba riik, see tooks meile raha rohkem sisse kui GMO-de lubamine,” kommenteerib Organic Estonia eestvedaja Krista Kulderknup.
GMO vaba riigi saavutamiseks jätkab Organic Estonia vabatahtlik meeskond augustis läbirääkimisi ja koostööd vastavate ametiasutuste ja otsustajatega.

Helen Arusoo