Organic Estonia kutsus kokku oma liikmed, mahetootjad ja koostööpartnerid 2020 aastaplaanide tutvustamise üritusele MKM-i majas.

Organic Estonia tänased ja uued liikmed ning meie koostööpartnerid riigi tasandil tulid kokku 2020 aastaplaane arutama ja mahearenguid mõtestama eile 5.02.2020. Maheteemad on aina olulisemad, mida näitab ka uute huvigruppide lisandumine mahearuteludesse aasta-aastalt, ütles ürituse avasõnades Siim Kabrits, Organic Estonia juhatuse liige.

Vaatasime ühiselt üle Eesti mahevaldkonna arenguvõimalused ja sihid koostöös EAS-i, Maaeluministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Peatusime 2020 aasta suurimal rahvusvahelisel toiduüritusel Bocuse d’Or Tallinn 2020.

Organic Estonia tiim, Bocuse d`Or Tallinn 2020, MKM-i, Maaeluministeerium-i, EAS-i, Maakondlike Arenduskeskuste esindajad avasid oma 2020 plaane, sh ka maheteemadega seotud arenguid, koostööprojekte, ühisalgatuste võimalusi välismessidel ja kodumaistes ettevõtmistes.

2020 aasta toob täiesti ka uusi algatusi ja võimalusi maheettevõtele ja Organic Estoniale katusorganisatsioonina, sh Jaapani turu suunalised tegevused, uued teenused liikmetele sh ühisturundusplatvormi arendused eksporditurgude vaates, ühisstendiga Londoni messil osalemine jpm