Põhjamaade koostööorganisatsioon Nordregio on Põhjamaade piirkonna koostööd planeeriv ja arengut toetav organisatsioon. Nordregio on valmis oma tegevustesse kaasa haarama ka Balti riike – eriti kuna meie kultuurid on nii sarnased. Nordregio teadusdirektor Karen Refsgaard arvab, et biomajanduse arendamine loob juba lähitulevikus suuri võimalusi regiooni maapiirkondade elanikele.
Video: Joel Kirsimaa

“Euroopa põhjamaid vaadates näeme suurt bioressursirikast maa-ala, mida saaksime tulevikus kasutada ja mille üheks eeliseks on palju vaba ruumi, vähe inimesi ja head tingimused toidu tootmiseks,” selgitab Karen Refsgaard.

“Sajandite vältel on meil õnnestunud toota energiat ja toitu nii merelt kui maalt ja nüüd, mil on aeg üle minna fossiilkütuse põhiselt majanduselt biomajandusele, näeme suuri võimalusi põhjapoolsete maade arenguks. Bioressursid paiknevad põllumajanduspiirkondades ja rannikualadel. Neis paigus saab üles ehitada majanduse väärtusahelad ja pakkuda kohalikele uusi tegevusi, mis põhinevad säästlikul majandusel” ütleb teadusdirektor.

“Me saame haarata kaasa kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, ettevõtjad ja maaomanikud ning põllumehed, kalurid ja metsafirmad. Ja eelkõige loomulikult kohalikud elanikud, et suurendada maksimaalselt koostööst kasusaajate hulka. Seda kõike selleks, et edendada mittekonfliktset koostööd. Väljakutsed on küll suured, aga ka võimalused on suured, muutmaks inimeste hoiakuid. Põhjamaade ühiskonnad põhinevad traditsioonilselt usaldusel ja koostöövõimekusel. Me peame viima teadmised oma väärtustest koolidesse, sest lapsed on meie tulevik” on Karen Refsgaard veendunud.

Helen Arusoo