Mida mõista mahedana?

Mahe on eluviis

Kõik teavad, mis on mahetoit ja mahepõllumajandus, ent „mahe“ võib olla ka loodus- ja kultuurikeskkond, eluviis ja vaimne keskkond. Samuti majandus, arendus, teadus, tootmine ja valitsemine.

Mahemõttelaad võiks saada üldrahvalikuks kokkuleppeks ja poliitilise tahte väljenduseks kui vastutustundlik ja õiglane, keskkonnateadlik ja jätkusuutlik, hooliv ja tervislik elulaad.

Põllu- ja metsamajandus ning mahetoit on seni kõige reguleeritum mahevaldkond, ent ühiskonna kestliku, säästva ja tasakaalustatud arengu eeldusi tuleb luua kõigis eluvaldkondades, et rahuldada praeguse ja tulevaste põlvkondade vajadusi ja püüdlusi. Maheda elulaadi eelduseks on mitte ainult ainelise, vaid eriti just vaimse keskkonna – kogu mõtteviisi ja valitsemise muutumine kõrgkultuuri vääriliseks.

Mahe on roheline, puhas, hooliv suhtumine loodusesse ja inimesse, häirides ümbritsevat nii vähe kui võimalik, hoolitsedes selle kestmise eest niipalju kui vajalik, kindlustamaks elukeskkonna tasakaaluseisund ja isereguleeruvus.

Mahe on suund, kuhu minna, mitte vastandudes, vaid eristudes. Mahe on kaugelenägelik vastutus kindlustada väärikas elu järgnevatele põlvkondadele. Mahe on meie jaoks muhe.