Mahemajanduse kaart

Eesti Maheettevõtjad

Mahemajanduse ettevõtlus (ingl k. Organic Economy) on jätkusuutlik ning loodusega kooskõlas ettevõtlustegevus.Mahe toraine kasutamsiel või jätkusuutlikkule tootmise tõestueks kasutavad ettevõtted rahvusvahelisi sertifikaate. 

  1. Mahe toitlustajad 
  2. Mahe- ja ökopoed, mahe tektsiili müüvad rõiva kauplused
  3. Rohelise Võtme hotelllid ja majutusasutused
  4. Mahetoidu väärindajad, tootjad

Info allikas: Põllumajanduse Amet, Veterinaat ja Toiduamet, EAS ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse registriter. ( 2017)

 

Mahe – Eesti idee sihiks on Eesti maheriigiks kujunemisele kaasa aitamine.

Maheriigi kujunemisel on oluline esmalt terve keskkond, ehk terve riigi pindala, mis vastaks mahepõllumajanduse nõuetele.

Maheriigi siesukohast on oluline teada ka õhu kvaliteeti. Vaata rahvusvahelist õhukvaliteedi indeksit siit.

Maheriigi kujunemise eelduseks on koondada tänased maheteod ja tegijad ning anda läbi tervikliku mahemajanduse toetamise valdkonnale hoogu. Samuti siseriikliku ning rahvusvahelist tähelepanu.

Mahe-Eesti idee toetajatest vabatahtlikud on loonud valdkonna edendamiseks ning maheriigi idee sisustamiseks mahemajanduse tervikprogrammi kontseptsiooni. Vaata tutvustust ja eesmärke siit.

Eesti, kui puhta looduse ja kuvandiga riigi sisu täidab edukas mahemajanduse käivitamine. Mahemajanduse on osa biomajandusest, ringmajandusest ja rohemajandusest.

MAHEMAJANDUS (ingl k. Organic Economy) on jätkusuutlik ning loodusega kooskõlas ettevõtlustegevus.

Eestis on juba 28 aastat (alates 1989. Biodünaamika Ühingu loomisest) tegeletud aktiivselt mahepõllumajanduse edendamisega.

Mahemajandus on oluliselt laiem tavapärasest mahepõllumajandusest ja hõlmab 6. valdkonda:

1) keskkond, bioressurss, mets, puhas õhk;

2) mahepõllumajandus, mahetoit ja toitlustamine;

3) öko- ja loodusfarmaatsia, ökokosmeetika;

4) öko- ja terviseturism;

5) ökotekstiil ja -vill jm;

6) haridus, teadus, innovatsioon.