Mahealade kaardirakendus täieneb! Organic Estonia esindajad ning Põllumajandusameti ja Maa-ameti inimesed vaatasid koos üle, kuidas paistavad järk-järgult uuenevast mahealade kaardirakendusest mahepõllud, metsad ja heinamaad. Siit saab vaadata mahealade kaardirakendust.

Tuletame meelde, et need, kes soovivad alustada mahepõllumajanduslikku tootmist, saavad kuni 10. aprillini esitada taotlusi mahealade tunnustamiseks. Hiljem kantakse need alad Maa-ameti mahekaardile. Neil, kes jätkavad senist tegevust, saavad oma andmeid uuendada kuni 15. juunini. “Kes tahavad aga oma korjealasid kaardil näha, näidaku taotlusel kindlasti katastrinumber,” selgitas Anu Nemvalts Põllumajandusametist. Taotluse saab esitada läbi Põllumajandusameti kliendiportaali.

Kuidas saada mahetootjaks? Sellest räägib videos Anu Nemvalts Põllumajandusametist. Küsimusi küsib Organic Estonia tegevjuht Krista Kulderknup.