Mahe-Eesti visioon

Mahe-Eesti toob inimesi tagasi looduse, puhta toidu ja traditsiooniliste väärtuste juurde. Elurikka, puhta ja toimiva keskkonnaga kooskõlaline, vastutustundlik ja hooliv majandustegevus loob aluse kestlikkusele, tagades rahvale nii füüsilise, vaimse kui sotsiaalse heaolu ning kultuurilise arengu. Mahe-Eesti võiks kujuneda kogu maailmale kestliku ning tasakaalustatud arenemise eeskujuks.

Mahe-Eesti visioon peab sobima kogu Eesti visiooniga, kuhu ollakse teel.

Täna on Eesti uuendamas oma visiooni „Säästev Eesti 21“, mille sihiks on jätkusuutlik Eesti, kus on kindlustatud eestiliku kultuuriruumi püsimine, inimeste heaolu kasv, ühiskonna terviklikkus ja tasakaal loodusega.

Lisaks nimetatule suunab Eesti arengut veel 47 strateegilist dokumenti, millel on Mahe-Eestiga kattuvaid alasid.

Üleilmseid arengu hetkesuundi arvestates on maailmal vaja lahendada kestlikkuse kriis, mis on paisumas katastroofiks. Mida kiiremini suudetakse üleilmne majanduskasv lahti sisuda kasvuhoonegaaside tekkest ja kurnavast ressursikasutusest, seda kiiremini suudab maailm väljuda süveneva häda olukorrast, kus me täna oleme – eluviisist, mille rahuldamiseks oleks vaja 1,5 planeedi Maa ressursse.

Eesti võiks olla riik, mis näitab maailmale head eeskuju ning kutsub ellu tegevused, millest suurtel riikidel on õppida.