Mahe-Eesti kontseptsiooni E-õppematerjal

Mahetoodangu turundamisvõimalused rahvusvahelistel turgudel
Saksamaa sihtturu seminari näitel

Linnastumisega seotud ohud ja julgeoleku riskid. Maheda eluviisi laiem tutvustus toetamaks maaelu säilimist.

ESINEJAD
Krista Kulderknup / Organic Estonia
Siim Lassmann/ Organic Estonia
Einar Eiland / Elukeskkonna ja Rahvastikuarengu Selts