Mahe-Eesti idee

Eestil on palju eeldusi, et olla eeskujulik maheriik. Meil on palju puhast loodust ja õhku ning see väärib tunnustamist. Tänu mahedale majandamisele saame tõsta Eesti väärtust nii turismimaana kui ka kaupade tarnijana. Näitame maailmale, kuidas väike Eesti teeb suuri mahetegusid!

Mahe-Eesti (Organic Estonia) on e-residentsuse kõrval teine Arengufondi poolt väljavalitud idee läbi mille tuua Eestile tuntust kogu maailmas, tõsta elukvaliteeti ning viia ellu positiivseid algatusi.

Läbi Mahe-Eesti deklareerimise saavad sellest kasu kõik Eesti inimesed – ettevõtjad, sest neil tekib müügieelis ja kohalikud inimesed, kes saavad osa ettevõtluse kaudu loodud majanduslikust hüvest, aga samuti tunda uhkust oma riigi üle. Mahe-Eesti põliselanikena saame rääkida kogu maailmas oma lugu, keerata oma väike-olemise enda tugevuseks ja tähtsustada puhta looduse hoidmist kõigi tulevikuotsuste tegemisel.

Idee sünni juures olid Siim Kabrits, Krista Kulderknup, Erki Peegel ja Katre Ratassepp.