Esimeste sammudena on meil kavas:

  1. ettepaneku tegemine aprillis Maaeluministeeriumile maheregistri arendamiseks, kuhu koonduks kogu mahemajandus ehk põllumaadele lisaks ka metsamaad;
  2. toitlustajate ja põllumeeste kontaktüritus aprillis-mais;
  3. kohtumine Eesti Maaturismi juhatusega 4. aprillil.

ymarate-puude-riba