Nominentide esitlemisel 3. novembril pidulikul galal Rakvere Teatris käisid Organic Estoniat esitlemas (vasakult) Einar Eiland, Helen Arusoo, Rein Einasto, Krista Kulderknup ja Leonhard Koort.

Möödunud nädalal Rakveres toimunud Kultuuri Koja aastakonverentsil “Kultuur ja keskkond” esitleti KULTUURI TEGU 2017 nominente ning kuulutati välja laureaat – loomeinimeste avalik ühispöördumine “222 kiri”.

Ühispöördumise “222 kiri” laureaadiks valimine aitas suurprojekt Rail Balticuga seonduvatel probleemidel veelkord rambivalgusse tõusta. Kas aga tunnustuse kaasabil sünnib ka uus arutelu Rail Baltica  teemadel, näitab aeg. Ühispöördumise eesmärk on seni saavutamata – Rail Balticu peatamine praegu kavandataval kujul. “222 inimese ühispöördumine on murekiri – inimeste südames on mure, et enneolematu suurprojekt Rail Baltic, selle praegu kavandataval kujul, rikub jäädavalt Eesti põhilisimad väärtused,” kommenteeris auhinna vastu võtnud kirja idee algataja Toomas Kiho.
Lisaks laureaadile anti julgust ja tuult tiibadesse veel neljale tänavusele ettevõtmisele, milleks olid:
* Setomaa kolmekordne ülemsootska Aarne Leima ja tema kultuuriprojekt „Setomaa külad“;
* Elamustuur Laste Vabariik;
*Konrad Mägi elulooraamat;
*Mahe-Eesti arenguidee ja riigi mahekäsitluse kontseptsioon: Eesti – arukas ja mahekultuurne riik.

“Täname Kultuuri Koda Eesti arenguidee märkamise ja tunnustamise eest,” kommenteeris Organic Estonia eestvedaja Krista Kuldernknup tunnustust vastu võttes. “Maheriigiks saamine võiks olla meie kõigi omavaheline kokkulepe, eesmärk ja siht. See tagaks meie riigi kestmajäämise ja mahemeelse suhtluskultuuri.”
Eesti Kultuuri Koda annab Kultuuri Teo auhinda välja viiendat korda.

Helen Arusoo