Kagu-Eesti eelarvamusfestival

Loomemajanduse arutelu Kagu-Eesti (eel)arvamusfestivalil Maanteemuuseumis Varbusel. Arutlevad (vasakult): Egge Kulbok-Lattik, Urmo Raus, Hannes Praks, Eva Ladva, Kalev Lindal ja Taavi Karu. Foto: Talis Tobreluts

Möödunud reedel, 14. juulil toimus Põlvamaal Varbusel Kagu-Eesti (eel)arvamusfestival “Maa perrä ilm” (“Maa järgi maailm”). Organic Estonia esindaja Eva Ladva arutles koos Hannes Praksi, Urmo Rausi, Taavi Karu ja Kalev Lindaliga Egge Kulbok-Lattiku eestvedamisel loomemajanduse ja põlluharimise tulevikuväljavaadete üle.

Koos jõuti tõdemusele, et loomemajanduse jätkusuutlikuks arenguks maapiirkondades on vaja senisest suuremat toetust nii ruumide leidmise kui koostöö soodustamise näol. Kartulikasvatamine ja põlluharimine ei kao ka globaliseeruvas maailmas, kuid majanduslikult soodsatel aegadel võib loomeettevõtlus tõepoolest suuremat kasu tuua. Samuti rõhutasid kõik arutlejad, eeskätt Pariisis õppinud ning Haagis ja Viiratsis resideeruv maalikunstnik Urmo Raus diskussiooni vajalikkust poliitikute ja kõrgharitlaste vahel, et sünniksid parimad otsused, mis arvestavad Eesti riigi ja rahva huvidega tervikuna.

(Eel)arvamusfestivalil Organic Estonia’t esindanud Eva Ladva tõdes: “Rõõm oli arutleda samas suunas mõtlevate suurepäraste spetsialistidega erinevatelt elualadelt.” Ta rõhutas, et Eestimaa kaunis loodus on rikkus, mida esmalt meil endil on vaja väärtustama õppida. “Meie looduse ande väljapoole Eestit turundades ja müües on vaja teha seda strateegiliselt, et me ei lõpetaks sama kurvalt nagu Ameerika põliselanikud” lisas Ladva

Vaata ka galeriid Facebookis.