Jüri-Ratas---Organic-Estonia-tervikprogrammi-tuleb-kindlasti-edasi-arendada

Peaminister Jüri Ratas: Organic Estonia mahemajanduse tervikprogrammi tuleks kindlasti edasi arendada, see oleks hea arengumootor Eesti maapiirkondades.

Reedel 6. oktoobril kohtus peaminister Jüri Ratas Haapsalu raudteejaamas kohalike elanikega ning tunnistas, Organic Estonia programm on võti Eesti maapiirkondade arengus ja vajab edasiarendust.

“Ettevõtluse ja ekspordi seisukohast annaks Organic Estonia edasiarendused suurt potentsiaali rahvusvaheliste turgude hõivamisel. Organicu ja mahepõllumajanduse aspektist võistleb Eesti näitena Hollandiga, kes samuti tahab olla kõige puhtama loodusega ja kõige puhtama toorainega riik.

Küsimus on selles, kes saab esimesena täis 51% maheala enda riigi pindalast. See on oluline teema, mis annaks palju juurde Eesti ettevõtlusele ja mahemajanduse ekspordile. Siseriiklikult tuleb tunnistada, et see võib tekitada ka tavatootjates pingeid.

Sest küsimus tekib ühelt poolt, missuguseid brände arendada, milliseid lisaaineid võib ettevõtja kasutada põllul tooraine kasvatamisel. Kas ja milline põld on organic ehk mahe ning milline siis mitte.

Aga üldine suund on õige ja selle nimel tuleb töötada edasi ja on igati õige võtta see ametliku arenduse päevakorda. Seda me oleme ka valitsuskabinetis teinud. Ma loodan, et selles on edasiminekut. Ma arvan, et see programm annab palju Eesti ettevõtjatele juurde ja loob võimalusi uute töökohtade loomiseks Eesti maapiirkondades.”

-Eesti Vabariigi Valitsus on aksepteerinud mahemajanduse suurt potentsiaali ja näinud seda võimalusena Eesti majanduse edendamiseks. Vastav otsus tehti juba 7 kuud tagasi, 9.veebruaril 2017 ning määrati seda protsessi juhtima ja vastutama Maaeluministeerium; -Igasuguse materjali väärindamine ja suure lisandväärtusega töö osakaalu kasvu eesmärki kannab endas ka nn Nutika Spetsialiseerumise Programm.

Mahemajanduse tervikprogramm on 1 kõige käegakatsutavamaid sisendeid selle strateegia elluviimiseks ja seal seatud eesmärkide täitmiseks.

– Uuringud kinnitavad, et Eesti mahesektoris on suur kasutamata potentsiaal nii maheda maaressursi näol kui ka valmisolek oma toodangut mitmekordistada.

Mahemajanduse tervikprogrammi tutvustus on siin.

Mahemajanduse tervikprogramm “Organic Estonia”