MAHEALA sildid paigaldatakse järk-järgult üle kogu Eesti, igasse maakonda jõuab vähemalt 10 MAHEALA silti.

Eesti esimene MAHEALA silt paigaldati pidulikult Saidafarmi Välja põllule 28. septembril.

Järgmised MAHEALA sildid jõuavad Saaremaale. Organic Estonia koostöös Saaremaa vallaga paigaldavad MAHEALA sildi pidulikult Saaremaale 6. novembril.

Organic Estonia koostöös 120 soomlastest vabatahtlikuga valmistasid Eesti esimesed MAHEALA sildid Saidafarmis septembri lõpus sellel aastal. Soome on Euroopa Liidu eesistujamaa perioodil 1. juuli – 31. detsember 2019.

MAHEALA siltide paigaldamise eestvedaja MTÜ Organic Estonia on rahul, et lisaks veebipõhisele mahealade kaardile saab mahepõldude tähistamiseks nüüdsest kasutada ka MAHEALA silte.

„Praegu oli olemas Maa-ameti mahealade kaardirakendus Eesti mahepõldude ja -korjealade vaatamiseks,“ tõdeb Organic Estonia eestvedaja Krista Kulderknup. „Nüüd on lisaks mahealade kaardirakendusele olemas ka esimesed MAHEALA sildid vineertahvlil, mis hakkavad tähistama mahepõlde üle Eesti – ikka selleks, et tuua mahetootjaid enam esile ja teadvustada maheda eluviisi ideed ja olulisust.

MAHEALA silt on täiendus mahealade veebikaardile, millelt saab vaadata oma koduümbruse põldude ja metsade kvaliteeti. MAHEALA sildid jagame laiali kõikidesse maakondadesse.“