Maaeluministeerium on otsustanud mahetootmisse investeerida 1,5 miljonit 2019. aastal

2019. aastal investeerib riik 1,5 miljonit eurot mahetootmise edendamiseks ja toidusektori ekspordivõimekuse suurendamiseks. See omakorda kasvatab töökohtade loomist ning aitab meie mahetootmise mainet kõrgel hoida.

Organic Estonia MTÜ juht Krista Kulderknup ütleb, et mahetootmise investeeringu otsus on äärmiselt oluline ja tal on selle üle väga hea hea meel. Investeering 1,5 miljonit euri aitab kaasa mahemajanduse tervikprogrammi 2018-2022 tegevuste elluviimisel. Sealhulgas arendada välja Eesti maheettevõtete ühisturunduse platvorm, mis loob ettevõtetele võimalused toodete ühisturundamiseks välisturgudel ja arendada nende ekspordipotentsiaali

Lisaks investeeringule mahetootmisse tegi Maaeluministeerium veel teisigi olulisi rahaeralduse otsuseid põllumeestele otse- ja üleminekutoetuste maksmiseks, bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks ja põllumajanduskultuuride saagikuse tagamiseks ning Eesti teraviljakasvatuse konkurentsivõime ja toidusektori ekspordipotentsiaali suurendamiseks.

Allikas: Maaeluministeerium