Organic Estonia eestvedaja Krista Kulderknup, Saidafarmi peremees Juhan Särgava, Soome ettevõtte Greenstep OY juhatuse esimees Tore Teir ning Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu paigaldamas Eestisse esimest mahealade silti Saidafarmi Välja põllule. Fotod: Hannele Valkeeniemi,Soome suursaatkond

 

Laupäeval, 28. septembril valmistasid 130 Soome vabatahtlikku Saidafarmi töökojas mahealade silte Eesti mahepõldude ja -korjealade tähistamiseks ja tähtsustamiseks. Esimene silt “Maheala” paigaldati Saidafarmi Välja ristikupõllule, kus kasvab sööt mahelehmadele.

Saidafarmis valmistasid 130 soomlast vineerist sildid sõnadega „maheala“, „organic area“ ja www.organicestonia.ee . Töö toimus mitmes vahetuses: kes lihvis, kes paigaldas sildile puidust varre, kes söövitas sildile põletusaparaadiga Saidafarmi lehmakese logo. Pärastpoole jalutasid Soome vabatahtlikud Eesti ühes vanimas maheettevõttes, oli aega maitsta mahejuustukrõpse ning juua „pienet kahvit“.

 

 

 „Meile see idee väga meeldis, et saab vabatahtliku töö tulemusena tõsta esile Eestis mahealasid,“ kommenteeris Greenstep OY juhatuse esimees Tore Teir, kes mullu viis oma töötajad vabatahtlikena koristama Jurmala rannaala Lätis. „Tänavu oli au tulla Eestisse ja anda oma panus maheviljeluse heaks – see sobib igati meie ettevõtte Greenstep OY põhimõtetega – hoolida keskkonnast ja käituda ühiskondliku vastutuse põhimõttest lähtudes,“ kinnitas Tore Teir.

 

 

”See projekt on väga hea näide, kuidas me peame tulevikus tegutsema,“ kiidab Soome suursaatkonna pressinõunik Hannele Valkeeniemi. „Talgutöö kahe naabermaa vahel keskkonna heaks tuletab meelde, et keskkonnaprobleemid on piiriülesed, lausa piireunustavad. Me peame nendega ka piireunustavalt tegelema . Soome firma näitas head eeskuju, kuidas toimida ühiskondlikust vastutustundest lähtudes. See andis ettevõtte töötajatele väga hea enesetunde”.

 

Soome ettevõtte Greenstep OY vabatahtlikud 28. septembril Saidafarmis Eestis mahesildi talgutel.

Mahesiltide paigaldamise eestvedaja MTÜ Organic Estonia on rahul, et lisaks veebipõhisele mahealade kaardile on nüüd olemas ka MAHEALA sildid. „Seni oli olemas ainult Maa-ameti mahekaardi rakendus Eesti mahepõldude ja -korjealade vaatamiseks,“ tõdeb Organic Estonia eestvedaja Krista Kulderknup: „Nüüd on meil olemas ka esimene MAHEALA silt vineertahvlil, mida näeb nii jalgsi kui autoga liikuja. MAHEALA silt on täiendus mahealade kaardile, millelt saab vaadata oma koduümbruse põldude ja metsade kvaliteeti. Ülejäänud MAHEALA sildid jagame kõikidesse maakondadesse.“

Laupäeval valmistati Saidafarmis paari tunniga 30 silti. Ülejäänud 100 silti lihviti ja paigaldati neile varred, ülejäänud tööd tehakse lähiajal. MAHEALA sildid jäävad praegu Organic Estonia kätte hoiule, kes kingib need Eesti maakondadele.

„Eestis on praegu natuke rohkem kui 21 protsenti mahepõllumaad. Meil on ka mahekorjealad. Tänase päeva tegemised aitavad seda kõike senisest paremini nähtavaks teha,“ rääkis MAHEALA sildi paigaldamisel Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu. Mahemajanduse tervikprogrammi eesmärkide hulka kuulub mahealade suurendamine aastaks 2021, selle eelduseks on aga kõigepealt mahealade teadvustamine ja väärtustamine – et kus ja mis meil kasvab. „Mahemajanduse tervikprogrammi põhieesmärk on Eestis tekitada sünergiat eri valdkondade vahel – kõneleme mahepõllumajandusele lisaks ka mahekorjealadest, maheturismist, mahekosmeetikast ja puhastusvahenditest tervikuna koos,“ kommenteerib Sigmar Suu.
Mahealade kasv loob eeldusi kõigi mahevaldkondade kasvuks.

 

 

Helen Arusoo