Looduslähedaste eluviiside juurde tagasiminek on inimtsivilisatsiooni ellujäämise küsimus, sest väljaspool looduskeskkonda ei ole inimtsivilisatsioon veel ellu jääma õppinud.

Inimtsivilisatsiooni ja kultuuri eesmärgiks ei ole voolida inimesest tippkiskjat ökosüsteemis. Uute tehnoloogiate avastamisel tuleb inimese ja ühiskonna omavahelised rollid ja eesmärgid defineerida aina uuesti. See on lõputu protsess, millest sõltub meie ellujäämine või väljasuremine.

— Einar Eiland

 

Einar Eiland

Einar Eiland
Ühiskondliku julgeoleku ekspert.