mahemajanduse-turg-2004-2014

mahemajanduse-turg-2004-2014

Erinevate riikide kogemusel pööratakse võrdselt tähelepanu nii mahepõllumajandusele kui tavapõllumajandusele, sest mõlemal on oma tarbijaskond ning nõudlus.