Mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel. Mahepõllumajanduse reeglid kehtivad nii taime- ja loomakasvatuses kui ka töötlemisel, toitlustamisel ja turustamisel.

Maheala kaart annab ülevaate tunnustatud mahepõllumajanduslikust tootmismaast, registreeritud ja potentsiaalsest korjealast ning mahemesilatest.

Kaardirakenduses kuvatakse Põllumajandusametis registreeritud mahepõllumajandusmaad ja mahesaaduste korjealad, mahemesilad ja potentsiaalsed korjealad. Viimased on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) alad, mille kohta on olemas kinnitus, et nendel aladel ei ole kolme eelneva aasta jooksul kasutatud ning ei kasutata ka sellel aastal mahepõllumajanduses keelatud väetiseid ja taimekaitsevahendeid.

 

Mahealade kaardi leiab SIIT

Kaardirakendus on valminud Organic Estonia, Põllumajandusameti ja Maa-ameti koostöös.

Rohkem infot kaardirakenduse kohta saab Maaameti geoportaalist.

Mahepõllumajanduslikust tootmisest saad lugeda Põllumajandusameti kodulehelt