Cleantech ForEst koostöös Põhjamaade Ministrite Nõukoguga on korraldamas 24-tunnist biomajanduse ideepäeva “Biohack”, mille raames osalejad arendavad välja uusi ideid, kuidas Eestile nii kallist loodusvarast rohkem efektiivset kasu oleks.

Eesti pindalast on juba 30% mahe ning mahepõldude osakaalult Euroopas oleme kolmandal kohal. Meil on küll palju kõrgetasemelisi teadmisi puidutööstusest, aga biomajandusest, ressursist metsas ning mõnes teiseski valdkonnas, on veel, mida avastada.

9.veebruaril toetas Eesti Vabariigi Valitsus Organic Estonia ideest alguse saanud mahemajanduse tervikprogrammi käivitamist, mis koondab enda alla maheda keskkonna, metsa ja paljud teised bioressursi teemad. Programmi eesmärgiks on, et Eestist võiks saada nutikas maheriik, kus suudetakse leida innovatiivseid lahendusi ning luua bioressurssi kasutades jätkusuutlikke majanduslahendusi ja uusi ideid”

Mõned näited, mis valdkondades ideed on teretulnud (aga ei piirdu vaid nendega):

  •         Bio(tehnoloogial) põhinevad tooted ja toit (asendamaks fossiilressursi bioloogilise ressursiga)
  •         Erinevad puidu kasutamise võimalused (ehituse,mööbli, kodumajapidamise jne valdkonnas, asendades plastmass tooteid)
  •         Internet of Things põllumajanduses ja toidutootmises (tõhusus, optimeerimine, kvaliteedi parendamine)
  •         Biokeemia (toidulisanditena, uute ressurssidena)

Tekstiil, vill jne

  •         Ringmajanduse lahendused biomajanduses (uued ärimudelid, “hällist-hällini” disain, tööstusprotsessid)

Puit tooted on in, putukad toidulaual on nüüd söömiseks, põllumajandus liigub pilvele ja kõik kohalikud tooted on öko! Biomajandusel on maailmas aina kasvav ja äärmiselt oluline roll, mille edendamiseks on Eestis nüüd senisest kõrge potentsiaal.

Kuni kaks parimat ideed saavad võimaluse arendada edasi oma ideed ja siseneda maailma suurimasse roheideede võistluse programmi ClimateLaunchpad!

Toimumise asukoht: SPARK Tartu
Aeg: 5. mai, kell 17:30 – 6. mai, kell 18:00
Üritus Facebookis: https://www.facebook.com/events/755968427894906/
Piletid saadaval (tasuta sissepääs): https://www.eventbrite.com/e/biohack-tickets-33661198551

Lisainfo: erki@cleantechforest.ee