Category: Mahe visioon

Eesti mahealade kaart

Mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel. Mahepõllumajanduse reeglid kehtivad nii...

visioon

Mahe-Eesti visioon

Mahe-Eesti toob inimesi tagasi looduse, puhta toidu ja traditsiooniliste väärtuste juurde. Elurikka, puhta ja toimiva...

Mahe-Eesti idee

Mahe-Eesti idee

Eestil on palju eeldusi, et olla eeskujulik maheriik. Meil on palju puhast loodust ja õhku...

Teeme koos

Igaühele on oma kodu ja kodumaa eriline ning kallis. Mahe-Eesti projekt püüab kokku võtta meie...