“Tänapäeval on Põhjamaade majanduse fookus tugevalt jätkusuutlikkusel, mahemajandusel ja biomajanduse sektoril. Alustaval ettevõttel ükskõik mis valdkonnas, aga eriti jätkusuutlikkuse valdkondades, on kasvuraskused,” ütleb Kadri Kaarna, Cleantech ForEst projektijuht.

“Et alustavaid ettevõtteid aidata, on loodud programme ja toetusi. Ettevõtjatel on oluline, et nad võtaksid ühendust ja teeksid koostööd eriti just eksporditeemal. Et nad ei jääks üksinda, vaid kasutaksid ära programme ja toetusi, sest siis nad on efektiivsemad” jätkab mõttearendust Kadri Kaarna.

“Organic Estonia on mahemajanduse ettevõtete katusorganisatsioon ja Cleantech ForEst on katusorganisatsioon rohetehnoloogia ettevõtetele. Ühiselt suudetakse efektiivsemalt luua innovatsiooni” on Kadri veendunud.

Video: Joel Kirsimaa