Eesti on unikaalne. Meil on palju suhteliselt looduslikke alasid ja  metsa. Rahva säilinud loodustunnetus kutsub meist enamikku ikka metsa, kas seda lihtsalt nautima või sealt ka midagi lauale saama. Ülisuur elurikkus – puisniitudel näiteks ühel ruutmeetril isegi üle seitsmekümne eri taimeliigi – määrab meie kuulumise Euroopa viie rikkama riigi hulka. Maailma viie juhtiva riigi hulka kuulume ka loodusega kooskõlas toimiva mahepõllumajanduse osakaaluga põllumajandusmaast. Toomaks esile seda unikaalset, ongi meil suurepärane võimalus enam arendada ja rakendada loodusega kooskõlas toimivaid ökoloogilisi ehk mahedaid majandamisviise ja rikastada neid üha uute, nutikate ökoloogiliste tehnoloogiatega. Nõnda arenedes mahe-Eestina saame maailmas olla kestlikkuse eeskujuks ja tagada nii oma rahva, kultuuri kui looduse säilimise.

— Anne Luik

Anne Luik

Anne Luik
Eesti Maaülikooli vanemteadur ja emeriitprofessor