Harjumus seista puhta keskonna eest peab saama iga inimese loomulikuks elu osaks.

See, kuidas inimene suhtub loodusesse, näitab otseselt tema suhtumist iseendasse.

Organic Estonia on imeline näide sellest, kuidas suunata järk järgult riik mahedale kursile.

— Anna Tõnissaar

Anna Tõnissaar - Missis Estonia 2016

Anna Tõnissaar
Missis Estonia 2016, Südamete soojus  MTÜ eestvedaja