Mahemajanduse tervikprogrammis 2018–2021 seadis maaeluminister eesmärgiks, et aastaks 2021 on Eestis vähemalt 51% maismaal võimalik kasvatada või korjata mahetoodangut.

Eesmärki aitavad saavutada alaeesmärgid:

  1. Põllumajandusmaa alaeesmärk: aastaks 2021 on Eestis 250 000 ha mahepõllumajandusmaad (ca 25% Eesti põllumajandusmaast).
  2. Metsamaa alaeesmärk: aastal 2021 on Eestis 2 miljonit ha metsamaad (ca 46% Eesti maismaast), millelt on võimalik mahepõllumajandusliku korjealana registreerimise järel korjata mahesaadusi.

Taust: Valitsuse majandusarengu komisjoni 21.02.2018 istungil otsustati, et maaeluminister koostöös ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri ja keskkonnaministriga esitab komisjonile ettepaneku mahepindala eesmärgi seadmise kohta. Eesti eelis on suur mahepõllumajandusmaa osakaal kogu põllumajandusmaast ja ökoloogiliselt jätkusuutlikult majandatud metsamaade suur osakaal riigi maismaapindalast. Nende näitajate tervikuna käsitlemine teeniks eelkõige kommunikatiivset eesmärki, täiendaks Eesti kuvandit ning aitaks seeläbi kaasa mahetoodete ja –teenuste ekspordile.