Web-päis-mesilanepsd

Organic Estonia eestvedaja Krista Kulderknup:

2016 Eesti mahepindala suurenes üle miljoni hektari!

Tuginedes Põllumajandusameti korjealade registreerimisinfole, on Eesti mahepindala suurenenud üle miljoni hektari ehk 1 150 576,83 hektarit, mis loob suuremad eeldused Eestile kui puhta ja kvaliteetse keskkonnaga riigi eristumisele maailma tasandil.

Samuti loob see head eeldused metsasektori bioressursi ehk taastuva loodusvarade väärindamisele, loodusturismi arengule ning toidu- ja loodusfarmaatsia tootearendusele.

Põllumajandusameti kaudu registreeritakse lisaks põllumaale ka metsaalad. Ettevõtted, kes soovivad korjega tegeleda peavad olema Põllumajandusameti poolt tunnustatud. 2015. aastal oli korjega tegelevaid ettevõtteid 38 ning looduslikke korjealasid  93 148 hektarit. 2016. aasta kevadel oli ettevõtete arv 46 ning korjealasid registreeriti 1 057 428,83 ha  ulatuses rohkem. Sellega suurenes Eesti mahepindala ehk kemikaalidest ja pestitsiididest vaba pindala ametlikult 30 protsenti.

“Usun, et Eestis peabki suurenema esmalt mahepindala nii põllu- kui ka metsaalal ning seejärel on loomulik, et kasvab ka toodangumaht vastavalt maailma suundumusele,” kommenteerib Kulderknup. “Täna on mahetoodangu nõudlus suurenenud pidevalt paljudes Euroopa riikides, nagu Saksamaa, Prantsusmaa, Taani samuti kolmandates riikides. Ennustatakse, et mahetoodangu osakaal tavatoodangus kasvab maailmas ca 14% aastas.”

Aastatel 1999-2014 kasvas mahetoiduturg viiekordseks. Ülemaailmse mahepõllumajandussorganisatsiooni IFOAM ning uurimisinstituudi FIBL iga-aastane ”orgaaniline monitor” näitab mahetoidu kasvutrendi jätkumist.

Euroopa maheturg on Põhja-Ameerika järel maailmas teisel kohal. Euroopa suurim maheturg kuulub Saksamaale, kuhu Euroopa edukaim maheeksportija Taani tarnib 48% oma ekspordist. Taani mahetoodangu käibest moodustab kogueksport ligi 20%.

FIBL-i uuringute andmetel kasvab mitmes Euroopa riigis maheturg kiiremini kui omatoodang ning mahetoodete nõudlus jõuab väljaspoole riigipiire.