Organic Estonia ja sihtasutus Läänemaa korraldavad 10. detsembril mahemajandust tutvustava seminari Haapsalus aadressil Karja 27.

Organic Estonia on 2015. aastal loodud mahekultuuri edendavate mõtlejate platvorm ning alates 2018. aastast mahemajanduse ettevõtete katusorganisatsioon. Organic Estonial on täna 41 liiget.

Organic Estonia mõttekoja aruteludest 2015-2017 sündis mahemajanduse tervikprogramm 2018-2021. Programmi eesmärke tunnustas nii eelmine kui praegune valitsus – need lisati koalitsioonilepingusse. Vabariigi valitsus kinnitas mahemajanduse tervikprogrammi 9. veebruaril 2017. Seda juhib Maaeluministeerium koostöös Keskkonnaministeeriumi ning Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Valitsuse tasandil on praeguseks kinnitatud kaks mahemajanduse riiklikku eesmärki aastaks 2021: saavutada 51% Eesti pindalale potentsiaalse maheala tunnustus ning tõsta maheeksport 50 miljoni euroni.

Organic Estonia liikmed ning meeskond tegelevad tervikprogrammi eesmärkidele eelduste loomisega nii kommunikatsiooni kui ühisturunduse valdkonnas.

Läänemaa mahemajanduse seminaril tutvustame mahemajanduse tänast nägu maailmas ja erinevate majandussektorite võimalusi Eestis. Seminaril otsime vastuseid küsimustele: miks mahemajandus maailmas jõudsalt kasvab ja miks see Eestis veel nii ei ole? Kui palju läks aega Taanil ja Rootsil, et saavutada tõsine “hüpe” mahemajanduses ja mis oli selle eelduseks? Miks Mahe-Eesti ehk Organic Estonia võiks olla Eesti juhtiv arenguidee? Kas Organic Estonia ekspordi ühisturundusplatvormist on asja?

PÄEVAKAVA:

13.00 – 13.10 Kogunemine, tervituskohv

13.10 – 13.40 – Eesti mahemajanduse tervikprogrammi autor. Mahemajanduse kasv maailmas ja statistika, mahealade kaart. Miks me seda teeme? Krista Kulderknup, Organic Estonia

13.40 – 14.00 – Eeskujud maailmast ja Eestist. Mahepiirkonnad Prantsusmaal, Setomaal ja mujal. Helen Arusoo, Organic Estonia

14:00 – 14:20 – Läänemaa statistika: Läänemaa üldpindala ja mahepindala, ettevõtlus ja maheettevõtlus. Luule Varik, Põllumajandusameti Haapsalu esindus

14:20 – 15:00 Mahe suupistepaus

15:00 – 15:20 – Maheekspordiks eelduste loomine ettevõtetele. Siim Lassmann, Organic Estonia

15:20 – 15:40 – Mahetoodete eksport Organic Estonia ühisturundusplatvormil. Joel Kirsimaa, Organic Estonia

15:40 – 16:10 – Mahemajanduse potentsiaal ja kitsaskohad. Eesti mudel ja Taani mudel – kuidas Põhjamaades välditakse ametiasutuste ja organisatsioonide omavahelist konkurentsisituatsiooni? Einar Eiland, Elukeskkonna- ja rahvastikuarengu selts

16.10 – 16:50 – Mida saab Läänemaa teha kohe? Haapsalu linnaaedade, maarendi, söögikohtade mahetunnustuse ja kohaliku toiduvarustuse üle arutavad Ain Meentalo, Kätlin Tamm, Einar Eiland.

16.50 Lõpusõnad

Lisainfo ja küsimused helen.arusoo@gmail.com

Palun pane ennast kirja siin hiljemalt 8. detsembril 2019: