Riigikantselei on koostamas Eesti arengustrateegiat 2035, mis muuhulgas käsitleb maaelu erinevate valdkondade, põllumajanduse ja turismiga seonduvaid eesmärke.

Organic Estonia koostöös Arenguseire Keskusega korraldab 10. mail maakondade esindajatele maheriigi stsenaariumiloome töötoa teemal “Piirkondlikud mahemajanduse arengustsenaariumid”. Ürituse eesmärk on anda maakondade sisend ühtse maheriigi strateegia mudelisse, mis kajastuks ka Eesti arengustsenaariumides aastani 2035 https://www.riigikantselei.ee/et/Eesti2035.

Töötoas osalevad Hiiumaa, Läänemaa, Setomaa ja Mulgimaa praktikud ning visionäärid. Koostöös maakondade esindajate, Organic Estonia ja Arenguseire Keskusega mõeldakse ühiselt läbi võimalikud Eesti mahemajanduse arengustsenaariumid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Eesti 2035” on riigi arengustrateegia, mille loomise eesmärk on kasvatada ja toetada meie riigi ning rahva heaolu nii, et Eesti oleks ka kahekümne aasta pärast parim paik elamiseks ja töötamiseks. Strateegia annab ühtse suuna erinevate valdkondade poliitikakujundajatele ja otsustajatele ning eurorahade kasutamisele. Strateegia koostamist veavad riigikantselei ja rahandusministeerium ning see valmib 2020. aasta alguses.

 

 

 

 

Taust: Arengufond valis 2015. aastal üheks Eesti arenguideeks Organic Estonia, mis oli Eestile teine suur suunanäitaja e-residentsuse programmi järel. Kolme-aastase töö tulemusena kiitis valitsus Organic Estonia MTÜ algatatud mahemajanduse tervikprogramm 2018-2021 heaks oktoobris 2018. Mahemajanduse tervikprogrammi eesmärgiks seati aastaks 2021 mahepindala kasv selliselt, et kogu Eesti maismaa territooriumil oleks vähemalt 51% pindalal võimalik kasvatada või korjata mahetoodangut. Teiseks eesmärgiks seati aastaks 2021 maheekspordi käibe suurendamine 50 miljoni euroni.